st_blue_670x280

Mambo

Mambo ? taniec towarzyski pochodzący z Kuby, w metrum parzystym.

Ukształtował się w latach 30. XX wieku. To fuzja swingu i muzyki kubańskiej stworzyła rytm, który
był początkiem mambo. Szczyty popularności tego tańca to lata 40. oraz część lat 50. ubiegłego stulecia.
Potem "cha-cha" wyparła ten taniec z salonów i stracił on popularność.

Obecnie mambo znowu zyskuje sobie zwolenników dzięki takim filmom, jak Dirty Dancing czy
Dirty Dancing 2 (Havana Nights). Aktualnie pod nazwą "mambo" rozumie się przede wszystkim salsę w
stylu NewYork (tzw. Mambo on2.)

Mambo jest podobne do samby w krokach i akcji. Jest jednak bardziej "miękkie".