st_blue_670x280

Rumba

Tak jak samba kojarzy się z Brazylią, tak rumba z Kubą.

Ma swój pierwowzór w mambolero i jest podobna do hanabery. Jak podaje M. Wieczysty (1986),
taniec ten powstał w oparciu o rytmy, pieśni i tańce niewolników afrykańskich, którzy ok. 400 lat
temu zostali przewiezieni na wyspy karaibskie, głównie na Kubę.

Jest zmysłowym tańcem afrykańsko kubańskim.
Od roku 1932 rumba stała się w Niemczech tańcem turniejowym.
W latach pięćdziesiątych stosowano różne podziały tego tańca: rumba europejska, amerykańska
i kubańska.

Emocjonalne znaczenie rumby mogą pokazać dopiero dojrzali tancerze. Do charakterystycznych
cech tego tańca należy niewątpliwie zaliczyć rytm taneczny, w którym akcenty rytmiczne przypadają
na pierwsza, czwartą i siódmą część taktu, a także boczny ruch bioder.