st_blue_670x280

Disco Fox

Uniwersalny taniec towarzyski do każdej muzyki, bez względu na metrum.

Tańczy się go na 3, a dowolność rozpoczęcia pierwszego kroku - na raz, dwa lub trzy,
czyni go szczególnie atrakcyjnym i prostym.
Należy tylko uwzględnić tempo muzyki. Oprócz typowych obrotów całej pary, dodatkową
atrakcją są rozmaite przejścia i figury.

Cieszy się powodzeniem od wielu lat na parkietach dyskotek, dancingów i wesel.