st_blue_670x280

Salsa

Salsa to taniec bardzo zróżnicowany, zależnie od tego, gdzie się znajdujemy,
czy w Europie czy na Kubie, ale również zależnie od tego kto salsę tańczy. Salsa to z założenia mieszanka stylów.

Salsę zapoczątkowało zderzenie tańców afrykańskich i europejskich z religijnymi tańcami plemion wysp karaibskich.
Połączyła się ona następnie z takimi amerykańskimi tańcami jak swing czy hustle. Obecnie często spotyka się odmiany
salsy połączone z hip-hopem, reagge itp. Doświadczony tancerz odnajduje w salsie związki z takimi technikami jak funky,
brodway i afro jazz, stepowanie, elementy akrobatyczne czy elementy rock&roll'a, flamenco, tańca brzucha, samby i tanga argentyńskiego.

Obecnie możemy wyróżnić w salsie kilka głównych nurtów: kubańskie style casino oraz rueda de casino, styl portorykański,
styl kolumbijski oraz style amerykańskie LA (Los Angeles) i NY ( New York). Do tego wszystkiego należało by dodać
tworzący się "styl europejski".

CASINO
- To kubański sposób tańczenia salsy. Brake - czyli dwa szybkie kroki, tańczy się na 3. uderzenie w muzyce.
Charakterystyczny krok tego stylu nazywa się "guapeo". Wygląda on w ten sposób, że partner i partnerka tańczą kroki
raz od siebie a następnie do siebie. Trzymanie (większość czasu otwarte): partner obej-muje nadgarstek partnerki, kładąc
dłoń "z góry", partnerka obejmuje kciuk partnera. Prowadzenie jest dosyć mocne. Figury i kroki w casino opierają się
na zasadzie, w której partner i partnerka cały czas przemieszczają się dookoła osi pary ( cała para wciąż się obraca ).

Rueda De Casino
- Zasady tego tańca są takie jak w casino, ale ten taniec tańczy się w grupie. Pary stoją na planie koła
(stąd "rueda"), jeden z tancerzy jest prowadzącym i "wywołuje" figury, tj. wykrzykuje nazwy figur, a tańczący w jednym
momencie, na komendę, wykonują wskazaną figurę. Charakterystycznym elementem są częste zmiany partnerek.
Figury mają nazwy zazwyczaj po hiszpańsku i zwykle są to nazwy uniwersalne, ale uwaga - zdarza się, że nazwy czy figury
mogą różnić się zależnie od szkoły tańca. Grupy tancerzy traktują często rudę jako swoisty popis, dlatego niepisany salsowy
kodeks zaleca zapytać się prowadzącego o zgodę na przyłączenie się do ruedy.

LA(Los Angeles)
- To również styl tańczony "na raz". Charakterystyczny dla niego jest krok do przodu i do tyłu
(partnerzy podążają za sobą) popularnie mazywany mambo step, większość figur opracowana jest na planie linii, bazując
na figurze "cross-body-lead". Gdy tańczymy LA najważniejsze jest zaprezentowanie partnerki i podkreślenie wdzięku jej ruchów.
Charakterystyczne dla tego stylu są również wyszukane figury akrobatyczne.

NY(New York)
- Zwany inaczej mambo. Tańczymy podobnie jak LA, tj: w linii oraz podstawową figurą jest "cross body lead".
Najważniejsze wyznaczniki tego stylu to prowadzenie oraz fakt, że brake tańczymy na 2. Partner trzyma dłoń partnerki "z góry",
większośc powodzenia opiera się na naciągnięciu trzymania (czyli partnerzy cały czas są delikatnie "od siebie").
Taniec rozpoczynamy bardzo nietypowo: partner do tyłu, partnerka do przodu (ze względu na charakter prowadzenia).

Styl Europejski
- W stylu europejskim tańczymy "na raz". Tak naprawdę jest to styl, który dopiero ewoluuje, jest połączeniem
wszystkich wyżej wymienionych sposobów tańca, najbardziej zbliżony jednak do LA.