st_blue_670x280

Foxtrot

Foxtrot to angielskie określenie oznaczające krok lisa.
Bardzo modny na początku naszego wieku. Wykonywany bardzo dowolnie, nie mający ustalonych reguł.
Gdy aktor Harry Fox wprowadził w swoim zespole kroki "kłusujące", a nauczyciele go "wygładzili",
zyskał swój styl i charakter. Taniec ten odróżnia chłopca od mężczyzny.
Obserwując tancerzy, odnosi się wrażenie gładkości i pewności ruchu.

Jest typowym tańcem angielskim i wymieniany jest jako najtrudniejszy taniec standardowy,
chociaż bazuje na podstawowych figurach chodzenia. Większość figur wykonuje się po skosach i łukach
z ciągle zmieniającymi się kontrami ciała tancerzy (ustawienie linii barków w stosunku do kończyn dolnych).

Charakterem swym symbolizuje parę małżeńską po wielu szczęśliwie przeżytych latach.