st_blue_670x280

Cha Cha Cha

Jeden z najmłodszych tańców latynoamerykańskich.

Na powstanie muzyki "cha cha cha" złożyły się wpływy, jakie wywpierały na kubańską muzykę taneczną
jazz, swing i akcentowana odbitka off beat. Frank Borrows, autor kilku cennych prac i jeden z twórców
teorii tańców towarzyskich Ameryki Łacińskiej, uważa, że "cha cha cha" jest ostatnią ewolucją triple mambo.

Jest tańcem kubańskim, który w Stanach Zjednoczonych i Europie pojawił się dopiero w latach pięćdziesiątych.

Forma taneczna została ustalona dopiero w 1953r, a w 1957 po raz pierwszy zatańczono ten taniec w Niemczech,
Gerd Hadrich prezentował jako pierwszy kroki "cha cha cha". Charakterystycznym elementem kroków
podstawowych jest chasse, zaś najbardziej istotnym składnikiem jest wyrażna interpretacja rytmiczna, silna praca
nóg i charakterystyczny ruch ciała.

Samba

Dokładna nazwa to "O samba" pochodząca z języka brazylijskiego i portugalskiego.

Pierwszą formą samby był taniec "w kółko", a zapoczątkowali go Murzyni ze szczepu Bantu.
Narodowy taniec Brazylii, na ogół kojarzony z karnawałem w Rio de Janerio, pojawił się po raz pierwszy
w Europie w roku 1914 i zyskał wtedy krótkotrwałe powodzenie.

Dopiero po II wojnie światowej nastąpił trwający do dziś powrót popularności samby.
Jest to taniec progresywny, ruchowo - przestrzenny.

Posiada kilka charakterystycznych cech:
- pierwsza to sprężynujący "rezonujący" ruch ciała (bouncing movement), zyskiwany przez zginanie
i prostowanie kolan i w efekcie uzyskiwany ruch ciała w górę i w dół (akcja ta występuje w figurach podstawowych).
- kolejną cechą jest wahadłowy ruch ciała stosowany w niektórych figurach, a także ruch bioder, które wysuwa
się do przodu i do tyłu.

Samba ma charakter skoczny, jest tańcem szybkim, wykonywanym przy melodyjnej muzyce.

Quickstep

Taniec powstał w Ameryce z onestep i rag.

W 1914 roku zaprezentowano go w Anglii. Jest to szybka odmiana fokstrota.
Od tancerzy wymaga się ruchów dynamicznych, prawie dwukrotnie szybszych niż w fokstrocie.

Styl i charakter tańca zaproponowano na kongresie nauczycieli tańca w 1924 r.
Symbolizować może młodych ludzi poprzez podskoki, kroki biegane, szybkie zmiany kierunku,
figury obrotowe i progresywne. Wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego zakończenie
prezentacji tańców standardowych.

Wykonuje się go w tempie 50-52 takty na minutę. Jest to tempo bardzo szybkie, dlatego
też nazwano ten taniec quickstep - "szybki krok".


Foxtrot

Foxtrot to angielskie określenie oznaczające krok lisa.
Bardzo modny na początku naszego wieku. Wykonywany bardzo dowolnie, nie mający ustalonych reguł.
Gdy aktor Harry Fox wprowadził w swoim zespole kroki "kłusujące", a nauczyciele go "wygładzili",
zyskał swój styl i charakter. Taniec ten odróżnia chłopca od mężczyzny.
Obserwując tancerzy, odnosi się wrażenie gładkości i pewności ruchu.

Jest typowym tańcem angielskim i wymieniany jest jako najtrudniejszy taniec standardowy,
chociaż bazuje na podstawowych figurach chodzenia. Większość figur wykonuje się po skosach i łukach
z ciągle zmieniającymi się kontrami ciała tancerzy (ustawienie linii barków w stosunku do kończyn dolnych).

Charakterem swym symbolizuje parę małżeńską po wielu szczęśliwie przeżytych latach.


Walc Wiedeński

Romantyczny jak walc angielski, jest dwa razy szybciej tańczony.

Kroki wykonuje się równym wirującym ruchem. W walcu wiedeńskim nie wykonuje się wielu figur.
Od tancerzy wymaga się dużej elastyczności ruchów utrzymanych w jednakowym, dość szybkim tempie.

Po raz pierwszy walca wiedeńskiego tańczono w 1815 roku, podczas odbywania się Kongresu Wiedeńskiego.
Od tego momentu Wiedeń stał się stolicą tego tańca. Wzrost popularności i upowszechnienie walca wiedeńskiego
zawdzięczamy twórczości Johanna Strausa.
Powszechnie uważa się, że poprzez jego udaną muzykę zapoczątkowano rozwój tańca towarzyskiego w Europie.

Na początku XIX wieku w Europie ukształtowały się dwa typy walca - Francuski i Niemiecki.
Formy taneczne walca wiedeńskiego kształtowały się w długim okresie. Ulegały przeobrażeniom z powodu
stosowania różnych temp muzycznych. Podział rytmiczny nie zawsze był równy.

Obecnie na turniejach tańczy się go w równym podziale czasowym na "trzy pas" obrotami w prawo i w lewo,
wirując dookoła sali oraz na "dwa pas", tzw. Linksflekerl i Rechtsflekerl.
Rytm kroków walca jest miarowy. W walcu na "trzy pas" wykonuje się trzy kroki, przy czym krok trzeci jest
krokiem dosuwanym, zakończonym złączeniem obu stóp razem. Para tańczy taniec w ścisłym objęciu.